MARTIN ROSOL

Martin Rosol přišel do Spojených států v roce 1988, aby se mohl věnovat kariéře brusiče skla, což mu v Československu skrz tehdejší režim nebylo umožněno. Stejně jako mnoho českých sklářů, se také Martin Rosol naučil svému řemeslu v tehdejším Ústředí uměleckých řemesel. Přestože Ústředí zajistilo práci mnoha lidem, nezajistilo mladému umělci titul, který tehdejší režim vyžadoval k prodeji umění. Rosol, který při práci ve sklárně navrhoval a tvořil vlastní sochy, proto vyvážel svou tvorbu do zahraničí. Zanedlouho byly jeho sochy vystavovány po Evropě a ve Spojených státech a v roce 1981 mu byla udělena Bavorská státní cena za umělecké broušení skla v Mnichově. V roce 1986 emigroval do Rakouska a o dva roky později odešel do Spojených států. Jeho sklářská díla oslňují elegantním designem a dokonalým řemeslným zpracováním a jsou vystavována a prodávána po celém světě.


Foucaultovo kyvadlo

Je pojmenované po francouzském fyzikovi J. B. Leónu Foucaultovi, který na něm poprvé v roce 1851 potvrdil, že se planeta Země otáčí kolem své osy. Kyvadlo je zavěšeno v atriu ve výšce 12 metrů, váží kolem 100 kg a skládá se ze 7 skleněných kruhů. Bylo vyrobeno podle návrhu Martina Rosola ve firmě Glass Industries v Rochestru ve státě New York. Kyvadlo je zde využito jako prvek, který evokuje neustálý časoprostorový pohyb a zvýrazňuje uměleckou výpověď. Představuje pohyb v čase, který se nedaří zkrotit, dohonit, odklonit, natož zastavit. Čas je neúprosný a měří všem stejnou měrou. Martin Rosol pomocí něho vyjádřil myšlenku, že umění je neměnná hodnota, která tomuto neúprosnému zákonu odolává.

UŽITEČNÉ ODKAZY
Lidická 23, 602 00, Brno
Tel: +420 530 352 100
Email: recepce@hotelpassage.eu
www.hotelpassage.eu

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně pod sp. Zn. B 7612
SLEDUJTE NÁS
Projekt registrační číslo 0380000349 byl realizován za spoluúčasti EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva Kultury.
LOGO MKCR
FINANCOVÁNO EU
LOGO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
© 2024 Hotel Passage. All rights reserved.  |